Stad College Almere

Havo en vmbo in Almere. Praktijkgericht onderwijs. Wanneer Cijs voor de school aan de slag gaat, kampt Stad College al zes jaar met een sterke daling in aanmeldingen van eerstejaars.

Om het tij te keren heeft de school hard aan zichzelf gewerkt. Er zijn inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd. De kwalitatieve beoordeling door leerlingen, ouders, docenten, basisscholen en de inspectiedienst is enorm gestegen. Er zijn jonge, ambitieuze docenten bijgekomen. De sfeer en het onderwijsklimaat zijn uitstekend geworden. Maar het leerlingenaantal blijft maar achteruitgaan.

In 2017 huurt het bestuur Victor Cijs in om de neergaande trend te keren. Er moet iets gebeuren. Ze kiezen voor Cijs omdat hij al bij meerdere scholen goede resultaten heeft gerealiseerd. Victor en zijn team duiken er diep in. Om te begrijpen wat de verlangens, verwachtingen en hoop zijn van Almeerse 11-jarigen en hun ouders. En de associaties en percepties. De missie lukt.

Al in het eerste campagnejaar wordt de daling een halt toegeroepen. Voor het eerst raken bestuur en directie voorzichtig optimistisch. In het tweede jaar zet de groei door en durft de school weer vooruit te kijken. Na vijf jaar campagnevoeren, in 2022, constateren we dat de school weer gezond is. De stijging in aanmeldingen en populariteit is structureel. Stad College is helemaal terug op het oude niveau. En wil nu nog verder groeien.

Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Victor Cijs en zijn team zetten in op motiveren en weerstanden verlagen. Kernbelofte wordt Stad College >> vakcollege. Gebracht met aansprekende en concrete video’s en foto’s waar de doelgroep zich graag aan spiegelt. We gebruiken gedragstechnieken uit de sociale psychologie, waaronder een blikvanger met antropomorfisme. De beeldentaal knalt en spreekt aan.