Adriaan Roland Holstschool Bergen

De campagne voor ARH Bergen is een langdurig succesverhaal. Het begint in 2011. Tot dat jaar had de school steevast rond 80 nieuwe aanmeldingen per jaar. Meer lukt niet. Wat ze ook doet. De school telt dan zo’n 350 leerlingen. Maar Victor Cijs en zijn team veranderen dat radicaal.

Het aantal nieuwe aanmeldingen neemt toe. Het gaat vanaf het eerste campagnejaar hard. En de jaren erna nog harder. Er melden zich 95, 110, 140,  160 nieuwe eerstejaars. Om uiteindelijk gemaximeerd te worden rond de 180, meer kunnen er niet bij.

In 2022, elf jaar later, is ARH gegroeid naar 950 leerlingen. De school knapt uit haar voegen. Er moet zelfs een forse verbouwing en uitbreiding aan te pas komen. De grenzen zijn bereikt. Een spectaculair succes.

Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Met de kernbelofte Leren én inspireren. En prikkelende creatieve uitingen die subtiel inspelen op de behoefte van 11-jarigen en hun ouders aan kwalitatief onderwijs met aantrekkelijke sfeer en veel creativiteit. We passen daarin gedragstechnieken uit de sociale psychologie toe. Middelen o.a. video’s, website, posters, brochures, advertenties, presentatiemateriaal, een online opendag-site en een onlinecampagne.

arh.nl | arh.nl/onlineopendag